تبدیل عکس به بردار یا مهر در ادوبی فتوشاپ
|

تبدیل عکس به بردار یا مهر در ادوبی فتوشاپ

در این آموزش با یک روش ساده و مفید یاد می‌گیریم که عکس را به تصویر برداری در فوتوشاپ تبدیل کنیم و در طراحی‌های گرافیکی یا ساخت مهر و واترمارک استفاده کنیم.