38 new-layer-dialog-box-photoshop

در هنگام افزودن لایه های تنظیم گر از نوار منوی Photoshop ، کادر محاوره ای New Layer باز می شود