25 adjustment-layer-added

لایه تنظیمات بالای تصویر در صفحه لایه های فتوشاپ ظاهر می شود