پوست شما چه رنگی است؟

پوست شما چه رنگی است؟

سیب قرمز ، چمن سبز و آسمان آبی است. اما پوست چه رنگی است؟ پوست احتمالاً پیچیده ترین طیف رنگ را در عکاسی به ما می دهد ، از روشن ترین تا تیره ترین و از ترکیب متفاوتی از رنگ که ممکن است قرمز ، زرد ، نارنجی ، صورتی ، قهوه ای و سیاه…